Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương triển khai chương trình hành động năm 2018

Chiều 02 - 02, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Ban Điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương tổ chức họp tổng kết các hoạt động năm 2017, triển khai kế hoạch hành động năm 2018. Ông Mai Hùng Dũng  _ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành đã chủ trì hội nghị. Tham dự có các chuyên gia Hà Lan, các thành viên Ban Điều hành và Tổ giúp việc.

binh duong image

Hội nghị đã nghe Văn phòng TPTM báo cáo một số kết quả và những hoạt động diễn ra trong năm 2017, gồm công tác tổ chức, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Hội đồng cố vấn Ba nhà và Ban Điều hành; kết quả đạt được từ các hội nghị, hội thảo doanh nghiệp, hội thảo khoa học, hội thi hackathon và công tác truyền thông.

binh duong image

Bình Dương đã tổ chức thành công Hội nghị TPTM năm 2017

Năm 2018, Ban chỉ đạo, Hội đồng cố vấn Ba nhà và Ban Điều hành sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động trong Binh Dương Navigate 2016-2021, gồm các dự án "đột phá", và các dự án khác, như tiếp tục triển khai mô hình hợp tác Ba nhà với việc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong Ban Điều hành và Hội đồng cố vấn Ba nhà; dự án giao thông/ khu logistics thông minh với sự cải thiện giao thông đường bộ và đường sắt, đặc biệt là sân bay và cảng biển; dự án chiếu sáng thông minh với mục tiêu tiết kiệm năng lượng bền vững; dự án ngành công nghiệp bán dẫn và tham gia Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF21).  

Kết luận hội nghị, ông Mai Hùng Dũng nhận định Hội nghị Thành phố Thông minh Bình Dương năm 2017 đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng triển khai Đề án TPTM Bình Dương trong thời gian tới. Ông Dũng cũng đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ, tích cực tư vấn của đối tác Hà Lan, đặc biệt là Đại Sứ quán, lãnh đạo thành phố Eindhoven và các chuyên gia Hà Lan; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đơn vị và các cá nhân.  

Ông Dũng yêu cầu các sở, ngành cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện công việc được giao để công tác triển khai Chương trình hành động năm 2018 đạt hiệu quả. 

Theo: binhduonggov.vn