Chuyên gia đề xuất khung kiến trúc và giải pháp xây dựng đô thị thông minh Bình Dương

Chiều 03-8, tại TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức Hội thảo báo cáo khung kiến trúc và trình diễn giải pháp xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh. 

binh duong image

Tham dự có ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Ba nhà Đề án TPTM Bình Dương; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

binh duong image

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội thảo

binh duong image

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, ông Mai Hùng Dũng cho biết, Đề án TPTM Bình Dương đã cơ bản hoàn thành giai đoạn nền tảng, định hướng chiến lược, thực thi các dự án đột phá để khởi động và bắt đầu bước sang giai đoạn mới là triển khai các dự án cụ thể một cách đồng bộ và toàn diện, với sự tham gia của toàn hệ thống, đóng góp ngày càng mạnh mẽ và thiết thực, tạo tiền đề đột phá phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương. Để đề án được triển khai sâu rộng và thực sự đi vào thực tiễn, trong năm 2018, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai nhanh chóng các chương trình, dự án của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các chương trình mang tính phục vụ lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp. Do đó, hội thảo hôm nay sẽ đề xuất khung kiến trúc và các giải pháp triển khai xây dựng đô thị thông minh Bình Dương như mục tiêu Đề án TPTM đã đề ra.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC đã giới thiệu khung kiến trúc chung về TPTM và trình diễn các giải pháp về nền tảng công nghệ thông tin, trục tích hợp và trung tâm điều hành của tỉnh Bình Dương, trung tâm dự báo kinh tế-xã hội, giao thông thông minh, quản lý đô thị, đèn chiếu đô thị, giáo dục thông minh, y tế thông minh, dạy nghề thông minh, thành phố an toàn, an ninh mạng, trung tâm ứng cứu khẩn cấp EOC…để xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh.

binh duong image

Chuyên gia quốc tế trình bày giải pháp xây dựng đô thị thông minh Bình Dương

Theo các chuyên gia quốc tế, để triển khai thành công đô thị thông minh Bình Dương cần lưu ý quá trình xây dựng, phải có quy hoạch tổng thể, bao gồm cả nguồn lực tài chính, kế hoạch đầu tư, quản lý, vận hành các hạng mục trong quá trình xây dựng, phân cấp của cơ quan hành chính nhà nước. Việc xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh cần đảm bảo tính kết nối, tương thích, đồng bộ với các trung tâm điều hành sẵn có và các trung tâm điều hành tại các đơn vị được chọn thí điểm xây dựng đô thị thông minh. 

theo www.binhduong.gov.vn