Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới năm 2018

Ngày 31/8/2018 Tiểu ban tuyên truyền quảng bá đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới năm 2018.

binh duong image

Nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bình Dương chính thức gia nhập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và tổ chức phiên họp lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA, Hội chợ Công nghệ cao và Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo toàn cầu năm 2018, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tỉnh đối với sự kiện quan trọng này, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tiểu ban tuyên truyền quảng bá đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới năm 2018, xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương và các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá đám bảo đúng theo kế hoạch đề ra.

Xem chi tiết đính kèm tại đây: