Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng tại cuộc họp Ban điều hành triển khai đề án thành phố thông minh

Ngày 02/02/2018, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng kiêm Trưởng Ban điều hành Đề án Thành phố thông minh Bình Dương đã chủ trì cuộc họp Ban điều hành sơ kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018.

binh duong image

 

xem chi tiết đính kèm tại đây