Bình Dương Hành hương đón lộc Xuân 2020

Tour du lịch tâm linh (1ngày) đến tham quan Chùa núi Châu Thới - chùa Hội Khánh - chùa Bà Thiên Hậu - chùa Ngựa - chùa Phật học - chùa Tây Tạng - Chùa Bà Thiên Hậu chợ Búng - chùa Bà Lái Thiêu - Quan đế miếu (Lái Thiêu)

binh duong image

xem chi tiết đính kèm tại đây: