Chương trình Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022

Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến Du lịch xanh"

Chương trình Lễ Khai mạc được tổ chức vào lú 20 giờ 00, ngày 26/3/2022  tại Đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tổng kết, Bế mạc và chào đón năm mới 2023 được tổ chức vào cuối tháng 12/2022 tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức 10 hoạt động lớn, 62 hoạt động do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức và 138 hoạt động do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức.

Xem chi tiết đính kèm tại đây: