Một số nhà nghỉ ở Huyện Bàu Bàng

Danh sách một số nhà nghỉ ở Huyện Bàu Bàng

binh duong image

Stt Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà nghỉ Phi Hùng Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng. (0650) 3 552 248
2 Nhà nghỉ Hoa Phượng Số 14, Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng. (0650) 3 562 867
3  Nhà nghỉ Thùy Vân Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng. (0650) 3 552 102
4 Nhà nghỉ Trà My Số 20, Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng (0650) 3 533 474