Một số nhà nghỉ ở Thị xã Tân Uyên

Danh sách một số nhà nghỉ ở Thị xã Tân Uyên:

binh duong image

Stt Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà nghỉ Lê Huy Số 1471C, Tổ 15, Kp. Tân Mỹ, P. Thái Hòa, Tx. Tân Uyên. (0650) 2 247 470
2 Nhà nghỉ Ngọc Lý Số 72, Kp. Khánh Long, P. Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 658 666
3 Nhà nghỉ Phúc Đạt Lô 1-2, KDC Phúc Đạt, Kp. Ông Đông, P. Tân Hiệp, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 653 639
4 Nhà nghỉ Bảo Ngọc Kp. Tân Ba, P. Thái Hoà, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 509 359
5 Nhà nghỉ Hoàn Thanh Kp. Tân Ba, P. Thái Hòa, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 658 827
6 Nhà nghỉ Hoàng Vân Kp. 4, P. Khánh Bình, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 653 420
7 Nhà nghỉ Hồng Giang Số 182/4, Kp. 1, Xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 656 753
8 Nhà nghỉ Hương Giang Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 839 026
9 Nhà nghỉ Lâm Viên Số 248, Tổ 1, Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên. (0650) 6 278 801
10 Nhà nghỉ Rừng Xanh Tổ 3 Khu 5, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên. (0650) 2 217 198.
11 Nhà nghỉ Thanh Bình Kp. Tân Mỹ, P. Thái Hòa, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 504 377
12 Nhà nghỉ Kim Lan Kp. Tân Mỹ, P. Thái Hòa, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 626 212
13 Nhà nghỉ Hương Sen Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên. (0650) 3 648 686
14 Nhà nghỉ Phương Hoa Tổ 1, Kp. 6, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên. (0650) 6 299 234