Một số nhà nghỉ ở Huyện Phú Giáo

Danh sách một số nhà nghỉ ở Huyện Phú Giáo:

binh duong image

1. Nhà nghỉ Sài Gòn

Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 674 989.

 

2. Nhà nghỉ 332

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 657 332 – 0984 665 542.

 

3. Nhà nghỉ Bảo Phát

Địa chỉ: Số 398 Ấp Trảng Sắn, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 695 059.

 

4. Nhà nghỉ Gia Bảo

Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0977 322 770.

  

5. Nhà nghỉ Lê Vũ

Địa chỉ: Số 28, Tổ 3, Ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 657 296.

 

6. Nhà nghỉ Quốc Thái

Địa chỉ: Ấp 1B, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 691 212.

 

7. Nhà nghỉ Thu Sương

Địa chỉ: Ấp Nước Vàng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0918 219 600.

 

8. Nhà nghỉ Toàn Đức

Địa chỉ: Số 365/1, Tổ 3, Khu phố 5, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 672 251.

 

9. Nhà nghỉ Quốc Tỷ

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 657 883.