Một số nhà nghỉ ở Huyện Dầu Tiếng

Danh sách một số nhà nghỉ ở Huyện Dầu Tiếng

binh duong image

1. Nhà nghỉ Hoàng Mỹ

Địa chỉ: Ấp Lê Danh Cát, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0949 148 108.

 

2. Nhà nghỉ Lưu Luyến

Địa chỉ: Ấp Lâm Vồ, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 507 215. 

 

3. Nhà nghỉ Minh Đức

Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 520 166. 

 

4. Nhà nghỉ Minh Nhung

Địa chỉ: Số 20/4 Khu phố 5, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 561 137. 

 

5. Nhà nghỉ Phong Túc

Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 570 084. 

 

6. Nhà nghỉ Thanh Dũng

Địa chỉ: Ấp Rạch Đá, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 521 197. 

 

7. Nhà nghỉ Thanh Tân

Địa chỉ: Ấp Rạch Đá, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 527 676. 

 

8. Nhà nghỉ Thùy Dung

Địa chỉ: Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 545 100. 

 

9. Nhà nghỉ Trường Thọ

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng , Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 530 414.

 

10. Nhà nghỉ Ngọc Định

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 213 889.