Năm 2016, doanh thu du lịch đạt 1.200 tỷ đồng

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, trong đó có việc phát triển du lịch. Cụ thể, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở ngành, địa phương có liên quan tập trung lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng Bà Lụa để phát triển du lịch; xây dựng đề cương Dự án “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động đến ngành du lịch tỉnh Bình Dương”.

binh duong image

Đối với hoạt động lữ hành và lưu trú, toàn tỉnh hiện có 237 cơ sở lưu trú hoạt động theo loại hình tổ, 296 cơ sở lưu trú hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể, tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 1.800 tỷ đồng và 28 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong năm 2016, ước tổng lượng khách du lịch đạt 4.390.000 lượt, trong đó có 205.000 lượt khách quốc tế, 4.185.000 lượt khách nội địa (đạt 100% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015); doanh thu du lịch đạt 1.200 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015).

Theo baobinhduong.vn