Ngày Du lịch thế giới 2014: Tôn vinh Du lịch và Phát triển cộng đồng

Với chủ đề “Du lịch và Phát triển cộng đồng”, Ngày Du lịch thế giới 2014 nhấn mạnh tiềm năng của ngành du lịch trong việc đem lại cơ hội sinh kế cho các cộng đồng trên toàn thế giới và đề cao sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển du lịch bền vững.

binh duong image

Chủ đề năm nay cũng góp phần làm sáng tỏ về những đóng góp của ngành du lịch cho Các mục tiêu phát triển bền vững, kế hoạch phát triển của Liên Hợp Quốc sau năm 2015, trong đó đặt trọng tâm lớn vào sự tham gia của cộng đồng địa phương. 

Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Du lịch thế giới 2014, Tổng thư ký UNWTO, Taleb Rifai nhấn mạnh “mỗi một lần đi du lịch, chúng ta sử dụng các phương tiện vận chuyển tại điểm đến hay mua các sản phẩm của người dân bản địa tức là chúng ta đã góp phần tạo công ăn việc làm, đem lại quyền lợi cho cộng đồng cũng như mang đến cho người dân địa phương những cơ hội mới với một tương lai tốt đẹp hơn”. “Du lịch chỉ có thể phát triển thịnh vượng nếu cùng tham gia với cộng đồng địa phương để tạo ra các giá trị xã hội, đồng thời du lịch sẽ không thực sự phát triển nếu quá trình hoạt động du lịch gây tổn hại đến các giá trị văn hóa của cộng đồng sở tại hoặc nếu lợi ích kinh tế xã hội ngành du lịch thu được không được chia sẻ cho cộng đồng địa phương”. 

binh duong image

Lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 2014 sẽ chính thức được tổ chức tại thành phố Guadalajara, Mexico vào ngày 27/9/2014 với sự hiện diện của các bộ trưởng, các chuyên gia phát triển và đại diện ngành du lịch để bàn về các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch dựa vào cộng đồng theo hướng có lợi cho phát triển bền vững.

Sưu tầm