Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập" năm 2024

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập" năm 2024

Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn các bức ảnh đẹp đảm bảo tính thẩm mỹ, tính đặc thù phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá, phụ cvuj các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh. Đưa hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Tuyển chọn những hình ảnh tiêu biểu về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa con người, thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện công tác xây dựng ấn phẩm quảng bá trong thời gian tới.

Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 2/2024 đến hết ngày 15/4/2024.

Thời gian chấm chọn tác phẩm dự thi: từ ngày 20/4 đến 25/4/2024.

Thời gian tổng kết, công bố tác phẩm được chọn: đầu tháng 5/2024.

Nơi nhận ảnh

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ email:cuocthianhnghethuatbrvt2024@gmail.com.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                  Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)