Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện

Các cuộc thi nhằm giới thiệu, ca ngợi thành tựu, hình ảnh vùng đất, con người Châu Đức từ khi thành lập đến nay

Năm 2024, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (15/8/1994- 15/8/2024). Nằm trong chuỗi các sự kiện, hoạt động chào mừng nêu trên, huyện Châu Đức tổ chức các cuộc thi gồm:

- Cuộc thi Nhiếp ảnh nghệ thuật “Châu Đức 30 năm – Xây dựng và Phát triển” (15/8/1994 – 15/8/2024).

- Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Châu Đức: 30 năm xây dựng và phát triển” (15/8/1994 – 15/8/2024).

- Cuộc thi sáng tác và phổ biến ca khúc về Châu Đức chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (15/8/1994 – 15/8/2024).

Xem chi tiết đính kèm: 

- Thông tin Cuộc thi Nhiếp ảnh nghệ thuật. Tại đây

- Thông tin Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Châu Đức. Tại đây

- Thông tin Cuộc thi sáng tác và phổ biến ca khúc về Châu Đức. Tại đây.

                                                                       Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)