Mời tham gia giải thưởng “Làng Du lịch Tốt nhất” năm 2024 của UN Tourism

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Touridm, tên cũ là UNWTO) thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch Tốt nhất” lần thứ 4

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành Công văn số 244/CDLQGVN-QHQT về việc mời tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” năm 2024 của UN Tourism.

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Touridm, tên cũ là UNWTO) thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch Tốt nhất” lần thứ 4 tới các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam. Giải thưởng được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồn các cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động đơn phương bao gồm nông, lâm, chăn nuối, thủy hải sản và ẩm thực.

Hồ sơ đăng kí tham gia gửi về Cục Du lịch Quốc gia trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp, lựa chọn.

Thông tin chi tiết liên hệ: 0274 39423760 (số máy lẻ 123).

Xem thông tin chi tiết: Tại đây.