Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên năm 2024

Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kèm theo Quyết định là Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết đính kèm:

Quyết định 3462/QĐ-BVHTTDL

Phụ lục Hoạt động do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức

                                                              Trung tâm Xúc tiến Du lịch