Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Luật này quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

binh duong image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem chi tiết đính kèm