Hội thảo quốc tế phát triển Bình Dương hướng đến thành phố thông minh và sống tốt

Sáng 08-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, trường Đại học Việt Đức, trường Đại học Kỹ Thuật Darmstadt – Cộng hòa Liên bang Đức, Tổng Công ty Becamex IDC và Văn phòng Thành phố Thông minh Bình Dương đã đồng tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển Bình Dương hướng đến thành phố thông minh và sống tốt".

binh duong image

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hội thảo đã tham luận về các đề tài như: Phát triển Thành phố thông minh và sống tốt - trường hợp của tỉnh Bình Dương; đánh giá chất lượng sống đô thị trên một số địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương; người dân nhận thức như thế nào về các giá trị của thành phố thông minh; phương pháp tiếp cận hướng đến đô thị sống tốt tại Cộng hòa Liên bang Đức; quản trị thông minh hướng đến mục tiêu sống tốt;...Theo các chuyên gia, một thành phố sống tốt là thành phố kết hợp các yếu tố khả năng học tập và thích ứng của chính quyền đô thị; khả năng quản lý và quản trị hiệu quả của chính quyền; sự phát triển của thành phố và khả năng cung cấp việc làm bảm đảm an sinh xã hội; nâng cao mức sống và chất lượng môi trường... Xét trường hợp của Bình Dương, xây dựng Thành phố thông minh và sống tốt là mục tiêu cần hướng tới trong xu thế phát triển hiện nay.

binh duong image

Mr.Lincohn Lewis - nguyên chuyên gia Trung tâm thành phố sống tốt Singapore trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, giới thiệu thêm định hướng phát triển cho tỉnh dựa trên quan điểm nghiên cứu khoa học, cũng như lắng nghe những kinh nghiệm, kiến thức phát triển thực tế có liên quan từ các chuyên gia quốc tế và trong nước, đóng góp thêm những định hướng và hành động phù hợp trong thời gian tới của tỉnh Bình Dương.

theo www.binhduong.gov.vn