Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Sáng tác Video clip giới thiệu về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2024

Điện thoại liên hệ: 0274.3855.636 – 0917.278.582 (Ông Hồ Minh Thiện – viên chức phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch).Email:cuocthivideoclipdulichbd2024@gmail.com.