Khai mạc năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên ban hành công văn số 325/SVHTTDL-QLVHGĐ về tuyên truyền, quảng bá Khai mạc năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban 2024

Lễ hội sẽ được diễn ra từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2024, các hoạt động trọng tâm được tổ chức từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2024 tại thành phố Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban năm nay được tổ chức gắn với khai mạc năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 với chủ đề "Về miền Hoa Ban".

Mọi thông tin tuyên truyền về khai mạc năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Chuyên trang Lễ hội Hoa Ban tại địa chỉ: http://svhttdl.dienbien.gov.vn/lehoihoaban

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                       Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)