Thông báo gia hạn thời gian cuộc thi ảnh và phóng sự nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TX. Tân Uyên - TP. Tân Uyên

Ban Tổ chức cuộc ảnh và phóng sự nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TX. Tân Uyên - TP. Tân Uyên vừa ban hành thông báo gia hạn thời gian cuộc thi

Cuộc thi ảnh nghệ thuật và phóng sự ảnh chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên (01/4/2014-01/4/2024) được tổ chức với mục đích chọn ra các ảnh nghệ thuật và phóng sự ảnh tiêu biểu thể hiện nét đặc trưng riêng biệt về lịch sử,văn hóa, kinh tế - xã hội thành phố Tân Uyên để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng của các tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật và phóng sự ảnh chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên (01/4/2014-01/4/2024) hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đã đề ra, Ban Tổ chức Cuộc thi gia hạn thêm thời gian gửi tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/9/2023.

Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành phố Tân Uyên, địa chỉ: tanuyen.binhduong.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 02743 656 350 (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tân Uyên).

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây.

                                          Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)