Tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành văn bản số 3227/BVHTTDL - VP gửi UBND và Sở VHTTDL 13 tỉnh, thành, Bộ Tư lệnh Hải quan, Bộ Tư lệnh Biên phòng về việc tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014”.

binh duong image

“Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển đảo Việt Nam; khẳng định tiềm năng du lịch biển đảo, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh/ thành có biển đảo. Nội dung họat động bao gồm: Triển lãm “Ấn tượng văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam”; Chương trình nghệ thuật “Tôn vinh văn hóa vùng biển đảo Việt Nam”; Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật học sinh sinh viên với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa biển đảo Việt Nam”; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu các vùng biển đảo.

Bộ VHTTDL đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và cấp kinh phí để Sở VHTTDL tổ chức và tham gia các hoạt động chính: triển lãm, quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo và trình diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc vùng biển tại “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014”. “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam từ ngày 20/11 đến 23/11/2014.

Sưu tầm.