Hướng dẫn Nghiệp vụ Lễ tân

Video Hướng dẫn Nghiệp vụ Lễ tân do Dự án Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam thực hiện, nhằm giới thiệu những kỹ năng cơ bản mà nhân viên lễ tân cần có.

binh duong image