Quảng bá du lịch Bình Dương tại Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch và liên hoan ẩm thực tỉnh Sóc Trăng năm 2017

Xem thêm

Quảng bá du lịch Bình Dương tại Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch và liên hoan ẩm thực tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Đón tiếp và làm việc với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Đón tiếp và làm việc với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia quảng bá du lịch Bình Dương tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2017

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia quảng bá du lịch Bình Dương tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2017
Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Xem thêm

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2018

Xem thêm

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2018