Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh giới thiệu du lịch Bình Dương tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh giới thiệu du lịch Bình Dương tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Cung cấp thông tin du lịch tại gian hàng Du Xuân Bình Dương năm 2018

Cung cấp thông tin du lịch tại gian hàng Du Xuân Bình Dương năm 2018

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xúc tiến du lịch năm 2017 và Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2018

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xúc tiến du lịch năm 2017 và Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2018
Tổ chức chương trình “Giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong đoàn viên thanh niên” năm 2017

Tổ chức chương trình “Giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong đoàn viên thanh niên” năm 2017

Xem thêm

Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Xem thêm

Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch