Các bài viết đạt giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Các bài viết đạt giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

16 bài viết xuất sắc của các tác giả đã đạt các giải thưởng của cuộc thi

Xem thêm

Hội nghị Tập huấn cập nhật thông tin lên App Du lịch Bình Dương năm 2022

Hội nghị Tập huấn cập nhật thông tin lên App Du lịch Bình Dương năm 2022

Hội nghị Tập huấn cập nhật thông tin lên App du lịch Bình Dương năm 2022 cho cán bộ phụ trách công tác du lịch, văn hóa tại các địa phương trong địa bàn tỉnh

Xem thêm

Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết bài cảm nhận du lịch Bình Dương năm 2022.

Xem thêm

Chấm vòng Chung khảo cuộc thi viết Cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Chấm vòng Chung khảo cuộc thi viết Cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Ban tổ chức cuộc thi viết cảm nhận du lịch Bình Dương năm 2022 đã tiến hành chấm Vòng chung khảo Cuộc thi Viết bài cảm nhận du lịch Bình Dương năm 2022.

Xem thêm

Tổ chức Vòng chung kết và trao giải cuộc thi Thuyết minh, giới thiệu điểm đến du lịch Bình Dương năm 2022

Tổ chức Vòng chung kết và trao giải cuộc thi Thuyết minh, giới thiệu điểm đến du lịch Bình Dương năm 2022

Trung tâm Xúc tiến Du lịch: Tổ chức Vòng chung kết và trao giải cuộc thi Thuyết minh, giới thiệu điểm đến du lịch Bình Dương năm 2022

Xem thêm