Ý nghĩa, chủ đề của ngày du lịch thế giới năm 2023

UNWTO lựa chọn chủ đề Ngày Du lịch Thế giới 2023 là “Du lịch và Đầu tư xanh”.

Ngày 27/9/1970, một cột mốc lịch sử quan trọng cho ngành du lịch trên toàn thế giới khi điều lệ của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) được thông qua và chấp thuận. Chính nhờ vào sự kiện này mà từ năm 1980, Tổ chức Du lịch Thế giới đã quyết định chọn ngày 27/9 hằng năm làm "Ngày Du lịch thế giới" (World Tourism Day).

Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành du lịch trong đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị. Không những vậy, ngày Du lịch Thế giới còn khẳng định tính quan trọng, mang đến những thông điệp ý nghĩa gắn với từng năm nhằm ảnh hưởng sâu sắc hơn về ngày này. Ngày du lịch là dịp để kêu gọi các quốc gia, mọi người trên toàn thế giới tôn trọng nền văn hóa, tôn trọng tự nhiên của mỗi vùng miền, quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực đẩy nhanh phục hồi sau đại dịch Covid-19, UNWTO lựa chọn chủ đề Ngày Du lịch Thế giới 2023 là “Du lịch và Đầu tư xanh” nhằm kêu gọi tăng cường đầu tư cho du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới.

UNWTO nhấn mạnh, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vừa qua là dịp để xác định lại và điều chỉnh lại phương hướng và cách thức đầu tư vào du lịch nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, UNWTO đã xác định đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với sự phục hồi, tăng trưởng và phát triển của du lịch trong tương lai.

UNWTO lưu ý sự cần thiết phải thực hiện các dự án đầu tư truyền thống và phi truyền thống với định hướng tốt hơn dành cho cho Con người, Hành tinh và Sự thịnh vượng, để du lịch có thể mang lại cơ hội cho con người, nâng cao khả năng chống chịu, tăng tốc hành động chống biến đổi khí hậu và nâng cao tính bền vững cho hành tinh cũng như mang lại sự thịnh vượng toàn diện xung quanh các trụ cột về đổi mới và khởi nghiệp.

UNWTO xác định đầu tư là một ưu tiên chính của ngành du lịch, đóng vai trò là cầu nối giữa các quốc gia thành viên UNWTO, các điểm đến, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ngày Du lịch Thế giới 2023 là lời kêu gọi hành động đến từ cộng đồng quốc tế, chính phủ, tổ chức tài chính, đối tác phát triển và nhà đầu tư khu vực tư nhân cùng đoàn kết xung quanh chiến lược đầu tư du lịch mới.

Ngày Du lịch Thế giới 2023 sẽ nêu bật nhu cầu thiết yếu trong đầu tư cho các dự án phục vụ Con người (thông qua đầu tư vào giáo dục và kỹ năng), Hành tinh (thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững và thúc đẩy chuyển đổi xanh) và Thịnh vượng (thông qua đầu tư vào đổi mới, công nghệ và khởi nghiệp).

Đối với Việt Nam, phát triển bền vững, phát triển xanh luôn là một định hướng quan trọng trong các chiến lược, đề án của ngành du lịch. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra định hướng "Phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Nhằm khẳng định và hiện thực hóa chủ trương trên, trong hai năm qua, Việt Nam đều lựa chọn chủ đề du lịch xanh cho Năm Du lịch Quốc gia. Trong đó, Năm Du lịch Quốc gia 2022 có chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” và Năm Du lịch Quốc gia 2023 có chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Đây chính là thông điệp khẳng định nhất quán chủ trương, định hướng thống nhất hành động, liên kết tất cả địa phương, điểm đến, doanh nghiệp và các bên liên quan trong ngành để đưa du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững trong thời kỳ mới. 

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, theo TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch cho biết, chúng ta nên ưu tiên phát triển du lịch biển, đảo, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe. 

                        Bùi Phương Thảo biên tập từ Nguồn: vietnamtourism.gov.vn