Sơ đồ tour tuyến du lịch Bình Dương và mã QR thông tin điểm đến du lịch Bình Dương đặt tại Khách sạn Hoàng Yến

Sơ đồ tour tuyến du lịch Bình Dương giới thiệu các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh theo các tuyến đường chính như: Quốc lộ 13, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.744

Bên cạnh việc giới thiệu các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh theo các tuyến đường chính, sơ đồ còn cung cấp một số mã Qr thông tin về website du lịch Bình Dương và ứng dụng (app) Du lịch Bình Dương. Sơ đồ được đặt tại Khách sạn Hoàng Yến (TP. Thuận An, Bình Dương)

                                                                    Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)