Tái bản ấn phẩm "Bình Dương - Ẩm thực đặc sản"

Ấn phẩm tái bản được cập nhật nội dung, hình ảnh giới thiệu về các món ăn, đặc sản nổi tiếng của Bình Dương.

 

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

                                                                                                  Trung tâm Xúc tiến Du lịch