Kết nối tour du lịch liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai bằng tàu hỏa

Kết nối tour du lịch liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai bằng tàu hỏa

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương tham gia khảo sát, toạ đàm xây dựng tour du lịch liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai bằng tàu hỏa

Xem thêm

Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022 tham quan các điểm đến du lịch Bình Dương.

Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022 tham quan các điểm đến du lịch Bình Dương.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình tham quan điểm đến du lịch Bình Dương cho đại biểu tham dự Hội nghị.

Xem thêm

Các bài viết đạt giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Các bài viết đạt giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

16 bài viết xuất sắc của các tác giả đã đạt các giải thưởng của cuộc thi

Xem thêm

Hội nghị Tập huấn cập nhật thông tin lên App Du lịch Bình Dương năm 2022

Hội nghị Tập huấn cập nhật thông tin lên App Du lịch Bình Dương năm 2022

Hội nghị Tập huấn cập nhật thông tin lên App du lịch Bình Dương năm 2022 cho cán bộ phụ trách công tác du lịch, văn hóa tại các địa phương trong địa bàn tỉnh

Xem thêm

Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết bài cảm nhận du lịch Bình Dương năm 2022.

Xem thêm